<![CDATA[skolestoff.org - Blogg]]>Mon, 19 Jun 2017 19:49:47 -0700Weebly<![CDATA[Nettadresser som kan interessere]]>Sun, 18 Jun 2017 05:58:55 GMThttp://skolestoff.org/blogg1/nettadresser-som-kan-interessereHer er noen nettsteder som kan interessere, som har med valgfaget programmering å gjøre:

Lærebok for faget (kommer 1. august):
https://www.haugenbok.no/Skoleboeker/Smaaskolen/Programmering-for-ungdomstrinnet2/I9788203403309

Kidsa koder, oppgaveside:
http://oppgaver.kidsakoder.no/index.html

Etter- videreutdanning i programmering:
https://kidsakoder.no/2017/03/30/etterutdanning-i-programmering/

Udirs sider om programmering valgfag:
www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/realfagsstrategien/forsok-med-programmering-som-valgfag/


Foreløpig læreplan for faget:
www.udir.no/globalassets/filer/lareplan/forsok/forsokslareplan-programmering-som-valgfag.pdf

Senter for IKT i utdanningen, lenke til programmerings-mooc:
programmerings-mooc


Så noen litt mer spesifikke kode-sider, engelsk og norsk:

HTML color picker (W3 schools):
https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

Kurs i koding med JavaScript og Canvas, William Malone (3 kurs):
http://www.williammalone.com/articles/create-html5-canvas-javascript-drawing-app/

Bruk av HTML-canvas / JavaScript, start på animasjons-oppgave:
http://oppgaver.kidsakoder.no/web/partikkel_animasjon/partikkel_animasjon.html

W3-schools:

https://www.w3schools.com/​ 

]]>
<![CDATA[Programmering valgfag 2017-18]]>Fri, 16 Jun 2017 13:00:40 GMThttp://skolestoff.org/blogg1/programmering-valgfag-2017-18Fra høsten 2017 skal jeg, etter det jeg kan forstå, være vikar for en kollega og ha dette faget med en elevgruppe på skolen. Programmering valgfag er et nytt fag i grunnskolen, og det er ennå ikke så mye å finne om det på nett.

Jeg startet forberedelsene med å søke etter det, og fant en foreløpig læreplan på udir.no. Jeg fant også ut at ei lærebok i faget er på gang, og at det finnes norske nettsteder som kan brukes som ressurser i arbeidet med faget.

Kort om faget
Fagets timetall er 1,5 klokketimer per uke. Faget har 2 hovedområder, modellering og koding. Det skal gis en sluttkarakter for faget, men det er ikke eksamen. Kompetansemålene for disse områdene er tatt med under:

Modellering:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder
  • Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
  • Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode
Koding
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert
  • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
  • Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.

Lærebok?
Det er foreløpig ikke kommet ut noen lærebok i faget, men Tanum forlag har en på gang. Den skrives av forfatteren Lars Lersveen, og skal komme i august 2017. Man kan forhåndsbestille boka, for eksempel på https://www.haugenbok.no/Skoleboeker/Smaaskolen/Programmering-for-ungdomstrinnet2/I9788203403309. Prisen er 499,- per stk.

Tror denne boka kan bli bra å ha når man starter, fordi Lersveen har skrevet to lærebøker allerede, for videregående skole i samme emne, informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2. Den første omhander HTML, CSS, JavaScript og MySQL, den andre handler om å programmere spill for nettsider.

Nettsted for informasjonsteknologi i skolen
Det finnes et nettsted for informasjonsteknologi i skolen, som inneholder en del kurs for lærere, og annen informasjon. En del av dette er meget bra. 

kidsakoder.org
Dette er så vidt jeg kan se den beste ressursen før man får fatt i læreboka, og ikke behersker engelsk så godt. Det finnes opplæring og oppgaver for mange programmeringsspråk der, og flere av ressursene er meget gode.

Mine tanker om hvordan starte opp med faget
Det mest fornuftige er vel å starte med å bruke ting som er gratis og som virker på datamaskiner. Så HTML, CSS og JavaScript tror jeg er fint. Men elevene bør også lære seg å styre fysiske ting, en bil med Rapsberry pi, ville nok vært midt i blinken, kan jeg tenke meg.

HTML, CSS, JavaScript, Canvas, tegning, bilder og lyd
Elevene kan lage mye bra med HTML5 canvas i dag, og JavaScript er et flott, strukturert og objektorientert språk som alle kan lære seg. Man trenger stort sett ikke andre hjelpemidler i arbeidet enn et godt notisblokk-program og en del ulike nettlesere installert på datamaskinen for å starte opp.

Siden maskinene vi bruker på skolen der jeg jobber er litt eldre windows bærbare, tror jeg valget blir å bruke nettleserne Internet Explorer, Firefox og Google Chrome, og at notisblokk-programmet NotePad+ er en fin teksteditor som er helt gratis. Den kan lastes ned fra portable-apps.org, og har norsk brukergrensesnitt.

Det at programmet er "portabelt" betyr at det ikke må installeres av dataansvarlig, men kan kjøres rett fra ei minnepenn eller fra en mappe på den bærbare maskinen. Programmet kan kjøre kodene som skrives "automatisk" ved å velge "Utfør" fra menylinja øverst, så vises nettsida de har laget f.eks. i Google Chrome.

I begynnelsen bør elevene bli kjent med hva HTML er for noe. De må lære seg at kodene bak ei nettside et det som bestemmer hva som skjer der. De må kunne sette opp standardkoder for sida, med head og body. Så blir det vel å gå over til a se på noen av de vanligste elementene på nettsider, overskrifter, vanlig skrift, tabeller, lister, bilder. Etter hvert også skjemaer. Andre ting får man ta etter hvert.

De bør også lære seg litt om hva CSS er for noe, og hvordan man bruker det til å styre hvordan innholdet på ei nettside ser ut (og virker). Tror vi holder oss til inline CSS, slik at det vi lager blir ett og ett HTML5 dokument. 

Så går vi over til å lage enkle script i JavaScript. "Hello world", og andre enkle script, der vi ser litt på det grunnleggende, med utskrift til nettleseren, kontroll av vinduet, kontroll av skjemaer og behandling av data som fylles inn. Jeg håper at hele greia kan ende opp med at elevene forstår disse tingene bra nok til å å kunne klare å lage enkle, tekstbaserte spill og liknende.

Neste del bør være å begynne å ta i bruk canvas-elementet til tegning og enkel animasjon. Her har jeg nok ganske mye å lære sjøl, men heldigvis finnes det fine ressurser til dette, både norske og engelskspråklige. De bør kunne lære seg nok til å tegne og animere enkle figurer med skript, og etter hvert hente inn bilder som kan animeres, håper jeg.

En annen ting som er litt artig å lære er vel å bruke lyden på datamaskinen, og å styre den ved å bruke skript, f.eks. et enkelt piano til å spille på.

Det finnes sikkert mer utfordrende ting for elever som lærer raskt innen disse tingene. Vi får se hvordan det går.

Bil styrt av mobilen?
Elevene bør også få sjansen til å bruke programmeringa si til å styre fysiske ting, jeg håper det blir mulig for dem og oss å lage en mobilstyrt bil med rapsberry pi grensesnitt. Dette vil kreve en del investering fra skolens side, hvis det skal bli mulig. 

Her er en nokså dyr en fra AliExpress. Men det finnes også billigere utgaver på aliexpress, hvis man søker mer. Her blir det en god del for meg å ta fatt i, men kanskje det blir mulig, vi får se.

Så det er nå mine tanker akkurat nå om det vi kan gjøre fra høsten av. 

Kjøpe lærebøker først
Det første jeg ønsker å gjøre nå er å se om skolen kan gå til innkjøp av de 3 lærebøkene som Lars Lersveen står bak. Tror de vil hjelpe både meg og elevene mye i oppstarten.


]]>